Den styrkede læreplan

BØRNEHUSETS LÆREPLAN

Børnehusets pædagogiske arbejde bygger på positivitet, nærvær, leg og glæde, og disse fire værdier vil, sammen med elementer fra den pædagogiske blomst, danne grundlag for alle aktiviteter og handlinger i hverdagen.


I Børnehuset mødes alle af nærværende og positive voksne, der fokuserer på udeliv, naturoplevelser, leg og livsglæde i en anerkendende og tryg, hjemlig atmosfære, hvor enhver føler sig velkommen, og hvor både børn og voksne trives og udvikler sig til fælles glæde.


Med afsæt i vores grundlæggende værdier, anser vi det enkelte barn som unikt, og vi sikrer, at der er et godt børnemiljø ved en forudsigelig og tryg hverdag, hvor vi anerkender det enkelte barn og barnets kultur og kulturelle baggrund og giver alle børn ens muligheder, trods forskellige forudsætninger. EVALUERING AF DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 

Vi har evalueret vores arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan...

To gange årligt har vi tilsyn i Børnehuset, en gang uanmeldt og en gang anmeldt, og hver gang udarbejder tilsynskonsulenten en rapport. 
Den seneste rapport kan læses herunder. 

TILSYN FRA VARDE KOMMUNE