Vuggestuen

VUGGESTUEN 

I vuggestuen tager vi udgangspunkt i det enkelte barn. Tillid og tryghed betragter vi som de vigtigste mål for vores pædagogiske arbejde. Det kræver voksne, som er nærværende, og som ser og reagerer på de signaler børnene sender, og så kræver det genkendelighed i omgivelser og rutiner. Tillid og tryghed er ikke kun vigtig for børnene, men også for forældrene, og derfor vægter vi forældresamarbejdet højt og tilstræber en daglig dialog mellem forældre og personalet.


Vi har fokus på både det enkelte barns ressourcer og gruppen som helhed, og vi tilrettelægger aktiviteter ud fra dette. Det enkelte barn skal opleve at være vigtig i det sociale fællesskab, samtidig med at det støttes i at mærke egne og andres grænser i gruppen. Det er vigtigt, at børnene lærer at sige fra på en måde, der ikke overskrider andres grænser. Gennem mødet med anerkendende voksne, der udviser respekt og omsorg og som formår at spejle børnene i deres følelser, styrkes børnene i deres identitetsdannelse og selvforståelse.

RØD STUE

De 8 mindste børn i vuggestuen er samlet på rød stue sammen med to omsorgsfulde voksne, der skaber de bedste rammer for en rolig og tryg opstart i Børnehuset. Forud for opstarten afholder vi et møde, ligesom vi sikrer god tid til indkøring og forældresamarbejde. 

GRØN STUE 

Når barnet er klar til flere udfordringer og et større fællesskab starter det på grøn stue. Her har vi små grupper i gruppen, hvor børnene er fordelt i små grupper på 3-4 børn sammen med en voksen, og vi er meget bevidste om at fordele os i rummene og skabe nærvær og leg i den lille gruppe.  Vi sikrer, at børnene er ude hver dag, og vi har to dejlige legepladser og en stor "bus" til at tage på tur med en gruppe. 


Om morgenen og sidst på eftermiddagen er rød og grøn stue sammen, og vi prioriterer at børnene kender og er trygge ved alle voksne i vuggestuen.