Vuggestuen

VUGGESTUEN TROLDEBO

I vuggestuen tager vi udgangspunkt i det enkelte barn. Tillid og tryghed betragter vi som de vigtigste mål for vores pædagogiske arbejde. Det kræver voksne, som er nærværende, og som ser og reagerer på de signaler børnene sender, og så kræver det genkendelighed i omgivelser og rutiner. Tillid og tryghed er ikke kun vigtig for børnene, men også for forældrene, og derfor vægter vi forældresamarbejdet højt og tilstræber en daglig dialog mellem forældre og personalet.


Vi har fokus på både det enkelte barns ressourcer og gruppen som helhed, og vi tilrettelægger aktiviteter ud fra dette. Det enkelte barn skal opleve at være vigtig i det sociale fællesskab, samtidig med at det støttes i at mærke egne og andres grænser i gruppen. Det er vigtigt, at børnene lærer at sige fra på en måde, der ikke overskrider andres grænser. Gennem mødet med anerkendende voksne, der udviser respekt og omsorg og som formår at spejle børnene i deres følelser, styrkes børnene i deres identitetsdannelse og selvforståelse.

KRUDTUGLER, SPILOPPER og Spirer

I Krudtugler, Spillopper, og Spirer er der 2 voksne til 6-8 børn, og en "flyver" der hjælpe i alle tre grupper efter behov. I grupperne dyrker vi fællesskabet for hele gruppen ved samling og motoriske og kreative aktiviteter, men også de mere stille og nære aktiviteter såsom læseleg og fordybelseslege.


Dagligdagen:

Om formiddagen er børnene i deres grupper, hvor der er tid og ro til fordybelse, ift. at der arbejdes med emner ud fra den styrkede læreplan. Frokost spises i deres basisgrupper, med faste pladser for at skabe genkendelighed, forudsigelighed og tryghed. 


Over middag når børnene har sovet og har spist eftermiddagsmad, bliver de delt i mindre grupper efterhånden som børnene står op fra lur.


Om morgenen og sidst på eftermiddagen er børnene sammen på tværs, og vi prioriterer at børnene kender og er trygge ved alle voksne i Børnehuset. 


Udeliv, leg og bevægelse:

Vi sikrer, at børnene er ude hver dag, og vi har tre dejlige legepladser og en stor "bus" og en ladcykel til at tage på tur med en gruppe.

Vuggestuen låner skolens gymnastiksal, hvor der bygges baner og andre forhindringer, der kan udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde. 


Kost:

Vi serverer brød, grønt og frugt formiddag og eftermiddag, mens børnene nyder deres egen medbragte madpakke til frokost.