Vuggestuen

VUGGESTUEN TROLDEBO

I vuggestuen tager vi udgangspunkt i det enkelte barn. Tillid og tryghed betragter vi som de vigtigste mål for vores pædagogiske arbejde. Det kræver voksne, som er nærværende, og som ser og reagerer på de signaler børnene sender, og så kræver det genkendelighed i omgivelser og rutiner. Tillid og tryghed er ikke kun vigtig for børnene, men også for forældrene, og derfor vægter vi forældresamarbejdet højt og tilstræber en daglig dialog mellem forældre og personalet.


Vi har fokus på både det enkelte barns ressourcer og gruppen som helhed, og vi tilrettelægger aktiviteter ud fra dette. Det enkelte barn skal opleve at være vigtig i det sociale fællesskab, samtidig med at det støttes i at mærke egne og andres grænser i gruppen. Det er vigtigt, at børnene lærer at sige fra på en måde, der ikke overskrider andres grænser. Gennem mødet med anerkendende voksne, der udviser respekt og omsorg og som formår at spejle børnene i deres følelser, styrkes børnene i deres identitetsdannelse og selvforståelse.

KRUDTUGLER OG SPILOPPER 

I Krudtugler og Spillopper er der 2 voksne til 6-8 børn, hvor vi dyrker det store fællesskab for hele gruppen ved samling og motoriske aktiviteter, mens vi resten af dagen prioriterer at dele børnene i to grupper for at den lille gruppe og deres voksen har tid og ro til fordybelse, både under spisning og i leg.  Forud for opstarten afholder vi et møde, ligesom vi sikrer god tid til indkøring og forældresamarbejde. 

SPIRER

Når barnet er klar til flere udfordringer starter det i Spiregruppen . Her har vi også små grupper i gruppen, hvor børnene er fordelt i to små grupper på 3-4 børn sammen med en voksen, og vi er meget bevidste om at fordele os i rummene og skabe nærvær og leg i den lille gruppe. Spiregruppen er fysisk placeret tæt på børnehaven, og vi går på besøg for at sikre en tryg og genkendelig overgang til børnehavelivet. 


Vi sikrer, at børnene er ude hver dag, og vi har to dejlige legepladser og en stor "bus" til at tage på tur med en gruppe. 


Om morgenen og sidst på eftermiddagen er børnene  sammen på tværs, og vi prioriterer at børnene kender og er trygge ved alle voksne i Børnehuset. 


Vi serverer brød, grønt og frugt formiddag og eftermiddag, mens børnene nyder deres egen medbragte madpakke til frokost.