Indmeldelse i Børnehuset

INDMELDELSE OG PRISER

Ønsker du at indmelde dit barn hos os, så send en mail til  Info@skovlundbornehus.dk.

Du modtager herefter en indmeldeselsblanket og en samarbejdsaftale fra os, som du udfylder og sender retur. Efterfølgende modtager du en bekræftelse fra os, hvor vi fortæller, om vi har plads eller hvilket nummer du har på vores venteliste.

Forældrebetaling gældende fra 01.01.2024

0-3,1 år:  2997,00 kr pr. måned. (2024)

3,1-6 år:  1917,00 kr. pr. måned. (2024)

Ved godkendelse af plads i Børnehuset opkræves 1000 kr. Disse refunderes ved første opkrævning af forældrebetaling. Frasiges pladsen bortfalder depositum.

Der er løbende måned + 1 måneds opsigelse ved udmelding. Udemeldelsen sker skriftligt og blanket udleveres fra kontoret. 

Der ydes søskenderabat og fripladstilskud, som i de kommunale institutioner.


Fripladstilskud søges hos Varde kommune - og forældre skal selv søge tilskuddet hos kommunen.


Men vi er også behjælpelige med at guide jer.


Som udgangspunkt vi har søskendefordel i Skovlund Børnehus, så familier der allerede har børn i insitutionen, bliver prioriteret, så vidt det er muligt.