Indmeldelse i Børnehuset

INDMELDELSE OG PRISER

Du kan printe en indmeldelsesblanket og samarbejdsaftale her på siden. Når blanketterne er udfyldt sendes de pr. post til Børnehuset,Nørremarken 9 skovlund 6823 Ansager- eller elektronisk til Info@skovlundbornehus.dk

Forældrebetaling gældende fra 01.01.2021

0-2,11 år:   2755,00 kr pr. måned.

2,11-6 år:   1725,00 kr. pr. måned.

Ved godkendelse af plads i vuggestuen opkræves 1000 kr. Disse refunderes ved første opkrævning af forældrebetaling. Frasiges pladsen eller udskydes opstartstidspunktet, bortfalder depositum.

Der er 2 måneders opsigelse ved udmelding. Udemeldelsen sker skriftligt og blanket udleveres fra kontoret. 


Der ydes søskenderabat og fripladstilskud, som i de kommunale institutioner.


Fripladstilskud søges hos Varde kommune - og forældre skal selv søge tilskuddet hos kommunen.


Men vi er også behjælpelige med at guide jer.


Vi har søskendegaranti i Skovlund Børnehus, så familier der allerede har børn i insitutionen, kommer forrest på ventelisten.