Børnehuset

Velkommen til

Skovlund børnehus


Skovlund Børnehus er en lille privat institution med børn i alderen 0-6 år 


I vuggestuen har vi på årsbasis 24 pladser, og vi fordeler børnene i mindre grupper, så de oplever nærvær og omsorg fra få voksne. Vi har tre grupper med op til 8 børn i hver, fordelt på Krudtugler, Spillopper og Spirer.


I børnehaven har vi på årsbasis 50 pladser, og her er børnene inddelt i 3 grupper, hvor vi også prioriterer fællesskaber på tværs af grupperne. Grupperne er fordelt på Solsikkerne (3-4 år), Sommerfuglene (3-4 år) og hvert år til august samles den ældste årgang fra de to grupper og bliver til Regnbuerne (5-6 år).

Børnene i Regnbuerne kommer over i den lokale spejderhytte, som ligger lige ved siden af børnehaven. 


Vi har et dejligt stort hus med hyggelige og udviklende rammer for børnene - og fire skønne legepladser, som er indrettet til børnenes alder. 


Vi prioriterer gode relationer, fællesskab, motorik, udeliv, oplevelser og nærvær i en tryg og genkendelig hverdag. I 2022 blev vi DGI-certificeret både i børnehave og vuggestue.


"En DGI certificeret børnehave og vuggesture arbejder målrettet med at inspirere og motivere børnene til at vælge et aktivt liv i bevægelse - hele livet. Idræt, leg og bevægelse gøres til en integreret del af børnenes hverdag og skaber optimale rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.


Certificering sætter fokus på kropslig dannelse og på at udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde." - Certificeret d. 14.10.2022 (Med en årlig recertificering)


Børnehuset har åbent mandag til torsdag fra 6.15-17.00 og fredag fra 6.15-16.00.


Vi har kun lukket mellem jul og nytår.