Bestyrelsen

Bestyrelsen i Skovlund børnehus


Formand: Søren Svejstrup (Far til Iben i børnehaven)  mobil: 21121212 Mail: soren@mida-ware.dk


Næstformand: Camilla Hviid Kikkenborg Nielsen  (Mor til Nanna i vuggestuen og Alberte i børnehaven) 


Sekretær:  Emillie Jensen ( mor til Albert i vuggesten)


Kasserer:  Dorthe Riber Kristiansen (Mor til Jonathan i vggestuen & Anton i børnehaven.)


Bestyrelsesmedlem :  Maria Grosen  (Mor til tidligere barn i børnehaven) 


Suppleant: Camilla Nielsen (mor til Alfred i vuggestuen og Bertil i Børnehaven) 


Suppleant: Anja Madsen (mor til Luna i Børnehaven)


BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes en gang om måneden.


Ønskes punkter på dagsordenen, som bestyrelsen skal drøfte, send mail til formanden, og de vil komme med på førstkommende bestyrelsesmøde.


 Referater kan læses på Tabulex.

VEDTÆGTER