Den Røde Tråd


Vi er en institution, hvor det er rart at komme som barn, forældre og personale. Dette skal være fundamentet for et anerkendende og inkluderende miljø,hvor vi skaber trivsel og udvikling for alle børn.


Den røde tråd sikrer, at børnene møder genkendelighed og tryghed i personalet - også i overgangen ved gruppeskift.


For os er det vigtigt, at børnene udvikler de nødvendige kompetencer, der gør barnet klar til næste udviklingstrin, i eget tempo. 


Den røde tråd sikrer, at gruppeskift sker ikke alene ud fra alder ,men er flydende i forhold til alder, udviklingstrin og muligheder i de fysiske rammer.


Den røde tråd er kendetegnet ved:

- Flydende overgange fra gruppe til gruppe.

- Alle kender alle, hvilket giver mulighed for hensynstagen, omsorg og spejling.

- Børnene møder hinanden på tværs af alder.

- Alle grupper arbejder ud fra de samme værdier og den styrkede pædagogiske læreplan.

- Alle voksne har fokus på det enkelte barn - trivsel, udvikling, omsorg, nærvær og anerkendelse.


Kort og godt: Alle børn skal have de bedste livs betingelser, og vi vil gøre vores yderste for at være en del af det.