Børnehaven

BØRNEHAVEN

Børnene starter som udgangspunkt i børnehave måneden før de fylder tre år, og vi prioriterer en god indkøring, hvor vi i tæt samarbejde med forældrene, lærer det enkelte barn at kende.


Vi tilrettelægger hverdagen, så vi kan tilgodese og målrette vores pædagogiske arbejde efter børnenes alder, køn, etnicitet og kompetencer. For at skabe det mest optimale læringsrum, er vi nærværende og imødekommende rollemodeller for på den måde at underbygge børnenes selvværd og selvtillid, og for at øve dem i at finde deres egen stemme i det sociale fællesskab i børnehaven og videre i livet. Vi ligger stor vægt på børnenes selvstændige og selvvalgte leg. Derfor oplever børnene hver dag en vekselvirkning imellem børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter.


Vi har fokus på at skabe en forudsigelig og genkendelig struktur i hverdagen, og i grupperne opdeler vi dagligt børnene i mindre konstellationer ved frugtsamling, ture ud af huset, spisesituationer, aktiviteter og leg, da små grupper skaber et øget fokus og en bedre overskuelighed, som børnene profiterer af. 


SOLSIKKER 


Vores yngste gruppe har en fast base i børnehaven, hvor vi ligesom i vuggestuen prioriterer at opdele børnene i mindre læringsgrupper sammen med en voksen. Her er legeevnen og de sociale relationer i fokus, ligesom selvhjulpenhed er en naturlig og meget vigtig kompetence at udvikle, så gruppen bliver klar til at være i udegruppe, når de rykker op i fireårs-gruppen. 

Der er pt 15 solsikker og 3 voksne. 


SOMMERFUGLE

Vores mellemste gruppe er sommerfugle. Vi er så heldige, at vi har dejlige udenomsarealer og et spændende nærmiljø, som vi elsker at benytte. Vi har fokus på leg, kreativitet og fællesskab, og vores lokaler inspirerer til selvstændig kreativitet og gode lege. 

Vi er pt. 12 sommerfugle og 2 voksne. 

REGNBUER

Vores førskolegrupper kalder vi Regnbuerneog de holder til i Spejderhytten lige overfor Børnehuset,  hvor der er shelters og bålhytte.

I førskolegruppen har vi fokus på fællesskab, hjælpsomhed og at blive klar til skole - her er det særligt de personlige og sociale kompetencer som vi har fokus på. Vi prioriterer at tage på ture ud af huset, ligesom vi tager til svømning i Magion Grindsted hver måned.


Vi er pt 17 Regnbuer og 3 voksne.