Indmeldelse


Print en indmeldelsesblanket ud - klik her. 

Når du har åbnet siden skal du trykke på Pop ud i højre øverste hjørne inden du printer. 

Når blanketten er udfyldt sendes den pr. post til Børnehuset,Nørremarken 9 skovlund 6823 Ansager- eller elektronisk til Info@skovlundbornehus.dk

Forældrebetaling gældende fra 01.01.2020

0-2,11 år:   2715,00 kr pr. måned.

Frugt betaling pt. sat i bero.

Tidligere pris 180 kr halvårligt.

2,11-6 år:   1710,00 kr. pr. måned.

Frugt betaling pt. sat i bero.

Tidligere pris 360 kr halvårligt.

Der er 2 måneders opsigelse ved udmelding.


Der ydes søskenderabat og fripladstilskud, som i de kommunale institutioner.


Fripladstilskud søges hos Varde kommune - og forældre skal selv søge tilskuddet hos kommunen.


Men vi er også behjælpelige med at guide jer.