Indmeldelse og priser

Indmeldelse

 

 

 

 

 

Print en indmeldelsesblanket ud - klik her. 

Når du har åbnet siden skal du trykke på Pop ud i højre øverste hjørne inden du printer. 

Når blanketten er udfyldt sendes den pr. post til Børnehuset eller elektronisk til grea@varde.dk.

Forældrebetaling gældende fra 01.01.2017

0-3 år:   2.600 kr pr. måned.

Frugt pr. halvår 180 kr, som betales på giro.

3-6 år:   1.700 kr. pr. måned.

Frugt pr. halvår 360 kr. som betales på giro.

Der er 2 måneders opsigelse ved udmelding.

 

Der ydes søskenderabat og fripladstilskud, som i de kommunale institutioner.

 

Fripladstilskud søges hos Varde kommune - og forældre skal selv søge tilskuddet hos kommunen.

 

Men vi er også behjælpelige med at guide jer.

 

Skovlund Børnehus © 2015