Bestyrelsen

 

 

 

 

Bestyrelsens medlemmer:

 

Formand: Søren Svejstrup (Far til Nynne) mobil: 21121212

Mail: soren@mida-ware.dk

 

 

Bestyelsesmedlem: Pernille Viuff ( Mor til Alberte)

 

Kasserer: Dorthe Riber Kristiansen ( Mor til Karoline & Anton.) mobil:24465681

 

Referent: Maria Grosen(Mor til Laurids &Kathrine) mobil: 31527967

 

Næstformand: Henrik Jensen ( Far til Melia) mobil: 40555071

 

Bestyrelsesmøder afholdes en gang om måneden.

 

Ønskes punkter på dagsordenen, som bestyrelsen skal drøfte, send mail til formanden, og de vil komme med på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Referater kan læses på opslagstavlerne i børnehuset.

 

 

 

 

Skovlund Børnehus © 2015